Hoe ziet de toekomst van Koalect eruit?

De toekomst van Koalect is gericht op groei en uitbreiding. Door de fusie met RaiseNow is Koalect strategisch gepositioneerd om haar impact in het digitale fondsenwerving landschap te vergroten. Hier is wat u moet weten over de toekomst van Koalect:

  • Juridische Continuïteit: Koalect blijft juridisch onveranderd. Alle bestaande overeenkomsten, partnerschappen en klantrelaties worden voortgezet.
  • Gezamenlijk Leiderschap: De raad van bestuur bestaat nu uit een team van oprichters van zowel Koalect als RaiseNow. Dit levert diversiteit aan expertise op en een gedeelde visie voor de toekomst.
  • Verbeterde Technologische Capaciteiten: Koalect profiteert van de technologische mogelijkheden van RaiseNow. Dit betekent snellere ontwikkelingen, robuustere platforms en de introductie van nieuwe functies die zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten.
  • Ruimer Geografische Bereik: Naast de huidige markten in België, Frankrijk en Nederland, gaat Koalect nieuwe gebieden verkennen, waaronder markten waar RaiseNow al sterk aanwezig is.
  • Versterking van Middelen: Koalect krijgt een toestroom aan middelen, zowel op het gebied van mensen als technologie. Dit versterkt onze R&D-capaciteiten, klantenondersteuning en algemene efficiëntie.
  • Behoud van Fundamentele Waarden: Ondanks deze evolutie blijft Koalect vasthouden aan haar essentiële waarden en principes. Onze missie om changemakers te ondersteunen en een positieve maatschappelijke impact te creëren, blijft onveranderd.
  • Integratie binnen RaiseNow: Terwijl Koalect haar eigen identiteit en unieke waardeproposities behoudt, worden wij ook een integraal onderdeel van RaiseNow. Deze integratie zal voordelen met zich meebrengen voor onze bestaande en toekomstige klanten.
  • Klantgerichte Benadering: Koalect’s toewijding aan haar klanten wordt voortgezet en versterkt, met meer op maat gemaakte oplossingen en een breder scala aan diensten om aan jullie behoeften te voldoen.

Samengevat staat de toekomst van Koalect in het teken van groei, innovatie en een blijvende missie om een positieve impact te creëren. De fusie met RaiseNow betekent niet alleen de start van een nieuw hoofdstuk, maar ook een aanzienlijke sprong voorwaarts in onze missie om straffe organisaties in staat te stellen om een verschil te maken.

With your consent, we’d like to use what is called “cookies” in order to understand how users interact with our website and improve it. Learn more about it here