Wat zijn, naast marktuitbreiding en het delen van middelen, de strategische voordelen van deze fusie voor Koalect?

De fusie met RaiseNow gaat verder dan het uitbreiden van ons marktbereik en het delen van middelen. Het sluit perfect aan bij Koalect’s missie en visie voor de toekomst, het verbeteren van technologie en efficiëntie, het vergroten van ons marktaandeel, het uitbreiden van het product portfolio, het vergroten van onze impact, en nog veel meer.

With your consent, we’d like to use what is called “cookies” in order to understand how users interact with our website and improve it. Learn more about it here