Welke gevolgen heeft de fusie voor bestaande klantcontracten?

Bestaande contracten blijven van kracht. De fusie is bedoeld om de waarde die we onze klanten bieden te vergroten en we zijn vastbesloten om alle bestaande overeenkomsten en voorwaarden na te leven, inclusief facturering- en uitbetalingsdata. Klanten kunnen hetzelfde niveau van betrokkenheid en ondersteuning verwachten dat ze in het verleden hebben ontvangen.

With your consent, we’d like to use what is called “cookies” in order to understand how users interact with our website and improve it. Learn more about it here