Privacy Beleid

Koalect Privacy beleid

  1. Wij respecteren uw recht op privacy
  2. Wij zullen uw naam of persoonlijke gegevens niet aan derden geven

Persoonlijke informatie

  1. We willen alleen communiceren met u, als u van ons wil horen.
  2. We bewaren alleen de gegevens die u toelaat te delen op onze applicatie.
  3. Wij sturen u een e-mail met betrekking tot uw persoonlijke deelname aan ons toekomstig platform. We zullen deze e-mails tot een minimum beperken.
  4. U ontvangt ook een aantal e-mailberichten (doorgestuurde berichten, enz.), waarvoor u zich kan afmelden.
  5. Wij kunnen u service gerelateerde aankondigingen sturen op zeldzame momenten wanneer het nodig is dit te doen.

Veranderingen in de gebruikersovereenkomst

  1. Wij behouden ons het recht voor om de gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd te updaten en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.
  2. Elke nieuwe functie die wordt toegevoegd aan de huidige Dienst, is eveneens onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden. Bij het verdere gebruik van de Dienst na dergelijke wijzigingen, wordt uw instemming gevraagd voor deze wijzigingen.
  3. Koalect behoudt zich het recht voor om de gebruikersovereenkomst te updaten en te wijzigen door het plaatsen van updates en veranderingen aan de website. U wordt geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd na te kijken voor eventuele updates of wijzigingen die van belang kunnen zijn voor u.

Indien u vragen of suggesties heeft

Contacteer ons

Met jouw toestemming, zouden we graag “cookies” gebruiken om jouw interactie met ons website beter te begrijpen en de verbeteren naar de toekomst toe. Lees er hier meer over