24.11.2021 6 min read

De feestdagen zijn er weer, maar corona ook.

De eindejaarsperiode staat om de hoek en de coronamaatregelen worden weer aangescherpt. De komende weken zijn voor heel wat van jullie de belangrijkste periode voor fondsenwerving. Net zoals vorig jaar zal corona haar stempel drukken op het organiseren van jullie campagnes. 

Afgelopen maanden werd uit onze cijfers wel duidelijk dat het merendeel van de bevolking ook in tijden van crisis blijft doneren. Het is dan wel noodzakelijk dat wanneer je als organisatie een negatieve impact ondervindt, je dit ook naar buiten brengt. Wees duidelijk, transparant en bedachtzaam in het communiceren over hoe deze pandemie invloed heeft op jullie activiteiten, en breder op jullie missie. Mensen doneren nog steeds omwille van jullie missie, dus breng deze zeker onder de aandacht tijdens deze eindejaarsperiode. 

Neem de tijd om creatief en strategisch te zijn in je messaging, maar probeer steeds de ‘why’ van jouw organisatie op de voorgrond te houden. Houd volgende tips zeker in het achterhoofd bij het schrijven van content voor bijvoorbeeld een website banner, landingspagina, Facebook post of een wervende e-mail:

  • Wees aandachtig voor de tone of voice van jouw organisatie. Hier draait het niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt. Probeer hier consistent in te zijn.
  • Zet jouw missie voorop. Geef aan hoe de crisis invloed heeft op jouw missie.
  • Steek tijd in storytelling en zorg voor een personificatie van jouw organisatie en activiteiten.
  • Wees expliciet in wat je nodig hebt. Donateurs willen exact weten waartoe ze bijdragen.

Hoe kan je concreet met onze tools aan de slag gaan?

In Mykoalect kan je heel makkelijk en snel een fondsenwervende campagne opstarten. Je kan kiezen om creatief om te springen met onze directe donatieformulieren of je vrijwilligers in actie laten komen met een peer-to-peer campagne. 

De directe donatiestrategie

Bij deze strategie wordt er rechtstreeks vanuit de organisatie een directe call voor donaties uitgestuurd. Dit kan via allerlei push en pull kanalen: direct mailing, e-mail, steunpagina op de website, sociale media of de nieuwsbrief bijvoorbeeld. 

Probeer een gezond evenwicht na te streven tussen de iets meer directe oproep voor donaties en content marketing zonder harde call-to-action. Als organisatie ben je dus best actief op verschillende kanalen op hetzelfde moment. Mensen hebben gemiddeld 5 à 7 stimulansen nodig om een donatie te doen. Aangezien de sense of urgency tijdens deze crisis hoger ligt, zal het gemiddelde wellicht iets lager liggen.

Welke vormen van directe donaties bestaan er? We kunnen het onderscheid maken tussen maandelijks recurrente en one-shot donaties. Onder deze laatste kunnen we ook nog de micro-donaties (donaties onder +- €5) rekenen, die vaak eerder worden gebruikt als laagdrempelig middel om data te verzamelen. 

Welke stakeholders probeer je te bereiken? Hier kan je heel breed communiceren. Het doen van een one-shot donatie vereist minder betrokkenheid en inspanningen, dan bijvoorbeeld het opzetten van een peer-to-peer actie (zie verder).

One-shot donaties

In een paar klikken heb je een donatieformulier aangemaakt en kan je vervolgens het formulier personaliseren in functie van je branding, tone of voice en ook het kanaal waarop je zal communiceren. 

Bovendien laat onze feature conditionele logica toe dat je ook de effectieve impact van een donatie kan weergeven. Zo kan je per bedrag via verschillende afbeeldingen weergeven om aan te tonen wat jullie organisatie met deze donatie kan doen. Hieronder kan je een voorbeeld van WAPA terugvinden. Neem zeker ook eens kijkje op het live formulier.

Voor het verzamelen van one-shot donaties kunnen jullie ook gebruik maken van de Payconiq QR-codes, die per formulier kunnen worden gegenereerd. Deze QR-codes kunnen worden gebruikt op de eindejaarsbrieven die binnenkort de deur uitgaan. 

Maandelijkse donaties

Je kan op onze donatieformulieren zowel kiezen voor de combinatie tussen one-shot en maandelijkse donaties, maar je kan ook een specifiek formulier maken voor enkel maandelijkse donaties. 

Dit laat je toe om specifieke campagnes te lanceren die er op gericht zijn maandelijkse donateurs aan te spreken. Het formulier kan gepersonaliseerd worden in functie van de slimme storytelling die je gebruikt om dit segment van donateurs aan te spreken. 

Zo lanceerde het Berrefonds eerder dit jaar de ‘Helden van het Berrefonds’, waarin er bewust wordt ingezet op lagere bedragen om meer donateurs aan te spreken. Neem zeker eens een kijkje op hun duidelijke landingspagina.

Peer-to-peer strategieën 

Naast de verschillende directe donatievormen, bestaan er ook tal van peer-to-peer strategieën. Dit betekent dat je als organisatie op zoek gaat naar personen die in naam van jouw organisatie binnen hun eigen netwerk aan fondsenwerving doen. 

Welke vormen bestaan er? Peer-to-peer fondsenwerving kan gekoppeld worden aan de deelname aan een sportief evenement of het vieren van een persoonlijke gebeurtenis zoals een verjaardag. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook mogelijk om als fondsenwerver zelf een klein evenement op te zetten en dan geldt de online ticketverkoop als fondsenwerving. Wanneer je creatief te werk gaat, zijn de mogelijkheden eindeloos. 

Welke stakeholders betrek je? Het rekruteren van dit segment van fondsenwervers vereist meer inspanningen. Je zal wellicht vormen van push marketing moeten doen om de juiste mensen te bereiken. Dit is wel dé manier om aan acquisitie van nieuwe donateurs te doen. Gemiddeld zo’n 70% zullen nieuwe donateurs zijn. Deze donateurs probeer je vervolgens in een volgende campagne om te zetten in fondsenwervers.

‘Specific-project’-strategie

Ga op zoek naar specifieke projecten binnen jouw organisatie die financiering nodig hebben en ga vervolgens op zoek naar een ambassadeurs die graag voor dit specifieke project een actie willen opzetten. 

Zo zette bijvoorbeeld Maya en Helena enkele weken terug een mooie inzamelactie op voor het Fonds Kadee op het actieplatform van het UZ Gent. Deze twee meisjes namen ‘ownership’ over hun actie en engageerden zich om een bedrag in te zamelen voor een concreet project binnen het UZ Gent. 

‘Special celebration’-strategie

Als organisatie dien je jouw stakeholders gedurende het hele jaar door de mogelijkheid te geven om aan fondsenwerving te kunnen doen. Zo kan je hen heel eenvoudig toelaten om een peer-to-peer actiepagina op te zetten, die gekoppeld is aan een persoonlijke gebeurtenis.

Aangezien het in de komende maanden niet zo eenvoudig zal zijn om deze gebeurtenissen in groten getale te vieren, kan het een uitgelezen moment zijn om dit digitaal te proberen.

Zo vallen heel wat verjaardagsfeestjes in het water. Beschouw het als een opportuniteit voor jouw organisatie om deze feestjes online nieuw leven in te blazen door middel van een fondsenwerving. Daarnaast kan je een specifieke campagne uitbouwen rond de feestdagen. Zo kan je bijvoorbeeld mensen vragen een digitale kerstactie op te zetten en in plaats van cadeautjes te ontvangen, vragen ze een donatie voor jouw organisatie. 

Wanneer je als organisatie een sterke database hebt, kan je segmenteren op bijvoorbeeld geboortedatum. Stel, je hebt 15 personen die verjaren in december of januari, stuur deze personen dan in de komende dagen een persoonlijk mailtje met de vraag om een actiepagina op te zetten. Uiteraard kan je ook een iets meer algemene mailing uitsturen, als het om veel meer personen gaat. 

Als je database dit niet toelaat, kan je deze opportuniteiten weergeven op de steunpagina van je website of integreren in je nieuwsbrief.

Peer-to-peer evenementen 

Het organiseren van fondsenwervende evenementen zal in de komende maanden niet zo eenvoudig zijn. Daarom is het belangrijk om na te denken over digitale alternatieven. 

Zo werden al heel wat sportieve uitdagingen omgezet in digitale concepten, maar zo zijn er bijvoorbeeld ook mogelijkheden om eetfestijnen of screening-avonden op kleinere schaal bij jou thuis te organiseren. Hieraan kan je dan een online ticket-verkoop koppelen.

Ook dit jaar waren er tijdens de jaarlijkse campagne van 11.11.11 weer heel wat digitale alternatieven. Zo kon je bijvoorbeeld deelnemen aan verschillende digitale quizzen of fietstochten waarvoor je dan online een ticket kon kopen.

Bij de sportieve evenementen kunnen jullie gebruik maken van onze Strava-integratie. Vrijwilligers kunnen hun Strava-account linken aan de teampagina. Zo vergroot je de dynamiek op de teampagina’s en is er extra motivatie om donaties in te zamelen.

Peer-to-peer verkoop

Heel wat deur-aan-deur productverkopen en eetfestijnen worden voor een zoveelste maal uitgesteld. De product feature in Mykoalect laat jullie toe om digitale alternatieven uit te bouwen.

Zo kunnen jullie een peer-to-peer campagne lanceren waarin jullie vrijwilligers digitaal producten verkopen. Vrijwilligers kunnen zowel eigen producten als producten van jullie organisatie verkopen. De eetfestijnen kunnen vervangen worden door de verkoop van foodboxes. Tijdens de campagne van 11.11.11 werden ook heel wat producten via een digitale weg verkocht.

Hopelijk bieden bovenstaande strategieën en ideeën jullie de nodige creativiteit om aan de slag te gaan met jullie online fondsenwerving voor de eindejaarsperiode. 

Er zijn heel wat opportuniteiten, maar deze kunnen pas worden benut wanneer je met de juiste methodologie en de nodige dosis pragmatisme opportuniteiten gaat uitwerken.

Hebben jullie hulp nodig bij het opzetten van een campagne? Stuur dan zeker een mailtje naar valerie@koalect.com of chat met ons via de website.

Met jouw toestemming, zouden we graag “cookies” gebruiken om jouw interactie met ons website beter te begrijpen en de verbeteren naar de toekomst toe. Lees er hier meer over